Adatkezelési és szolgáltatási feltételek

 

A megigerem.hu honlap, illetve az azt működtető Code Systems Kft. (a továbbiakban: adatkezelő) a honlapon nyújtott szolgáltatását a felhasználó által megadott adatok segítségével végzi el.

 

E szolgáltatások igénybe vételéhez olyan adatok megadását kérjük, amelyek személyes adatnak minősülhetnek. A honlapon keresztül birtokában jutott minden adatot az adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó mindenkori hatályos magyar és EU-s jogszabályokat betartva kezeli.

 

A honlap látogatásakor (regisztráció nélkül is) az alábbi, konkrét személyhez nem köthető adatok kerülnek rögzítésre, statisztikai elemzés céljára:

 

- látogató IP címe
- látogatás kezdete (oldalanként)
- látogatás vége (oldalanként)

 

A szolgáltatás igénybevételéhez a honlap látogatójától az alábbi adatok megadását kérjük:

 

- név
- email cím
- határidő
- személyes üzenet (ígéret)
- további értesítési e-mail címek

 

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és jelen adatkezelési feltételek ismeretében történik. A szolgáltatás igénybevételéről a megadott email címre automatikus visszaigazolás kerül kiküldésre.

 

A szolgáltatást igénybe vevő által megadott értesítési e-mailcímek („Neki ígéred (e-mail címe)...” mező illetve mezők) az adatkezelő által nem kerülnek ellenőrzésre, a rendszerbe történő rögzítése és a szolgáltatás kapcsán történő felhasználása (értesítés küldése a rögzítésről és a határidő lejártáról) a szolgáltatást igénybe vevő kifejezett kérésére és felelősségére történik.

 

Amennyiben az értesítési e-mail cím tulajdonosa kívánja, a szolgáltatás köréből kizárásra kerül, ennek feltétele azonban e-mail címének eltárolása. Erről a lehetőségéről a kiküldött e-mailekben is tájékoztatást kapnak.

 

A szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adatokat az adatkezelő kizárólag az alábbi célokra használja fel:

 

- megerősítő e-mail küldése
- határidő lejártakori e-mail küldése

 

Az adatkezelő a kezelt adatokat (a törvény alapján arra felhatalmazott hatóság részére történő kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve) semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé harmadik személy részére, továbbá minden ésszerű intézkedést megtesz az adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, illetve erre szerződésben kötelezi az esetlegesen bevont adatfeldolgozót is.

 

Az adatkezelő csak olyan személyeknek enged hozzáférést a kezelt adatokhoz, amely személyek munkaszerződésben vagy egyéb jogviszony keretében végzett tevékenysége az adatkezelés céljának megvalósításához közvetlenül szükséges.

 

A szolgáltatást igénybe vevő látogató az alábbi módon kérhet a róla kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról és céljáról történő felvilágosítást: info@megigerem.hu

 

A kérelemre az adatkezelő ésszerű határidőn belül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30. napon köteles a kért tájékoztatást megadni. Az adatkezelő az ugyanazon témában egy éven belüli ismételt kérelem esetén a tájékoztatásra vonatkozóan az adatkezelő költségtérítésre jogosult.

 

Amennyiben nem értesz egyet a fenitekkel, kérjük, ne vedd igénybe szolgáltatásunkat!